Home

Sứ mệnh chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp khả năng tiếp cận bất động sản loại tài sản lớn và an toàn nhất cho các nhà đầu tư, bằng cách giảm khâu trung gian và tạo ra qui trình đầu tư hiệu quả và minh bạch hơn

Token BDS

BDS là ‘Token” cho các nền tảng kỹ thuật số cung cấp tư cách thành viên và quyền tiếp cận lĩnh vực bất động sản. Nó hoạt động như một token tiện ích để cung cấp quyền truy cập của chủ sở hữu và quyền thành viên cũng như phương tiện thanh toán trên nền tảng bất động sản. Mục đích của whitepaper này là để phác thảo các mục tiêu của dự án và phương pháp tiếp cận STO.

Sử dụng Tokens BDS

Đối với nền tảng huy động vốn

Một nền tảng huy động vốn cộng đồng bất động sản hoàn chỉnh với giấy phép dịch vụ thị trường Vốn (CMS). Nền tảng huy động vốn này sẽ hướng tới xây dựng sàn giao dịch mã hóa chứng khoán đầu tiên, tại Singapore và sẽ xin sự chấp thuận của các nhà quản lý Singapore hoặc bất kỳ nhà quản lý có liên quan nào để điều hành một sàn có giấy phép cho phép giao dịch token bất động sản trên thị trường thứ cấp. Ngoài ra, nền tảng huy động vốn có các biện pháp KYC, AML / CFT tại chỗ và hiện đang thực hiện trong lĩnh vực mã hoá bất động sản.

Truy cập và phân tích

Tối ưu hóa danh mục bất động sản của bạn

Theo dõi, báo cáo và lặp lại

Đối với sàn giao dịch Token bất động sản

Sàn giao dịch token bất động sản sẽ là một nơi trao đổi được cấp phép, tuân thủ cho các token chứng khoán kinh doanh mà TokenBDS sẽ là tiền tệ bản địa trên sàn. TokenBDS trên sàn giao dịch sẽ mang lại tính thanh khoản cho các tài sản bất động sản hiện có trên thế giới thông qua việc mã hóa và lưu trữ chúng trên sàn giao dịch. Điều này mang lại lợi ích thay đổi lớn cho cả chủ sở hữu bất động sản và nhà đầu tư bất động sản.

Sử dụng token (Công ty bất động sản)

 • Thanh toán phí mã hóa bất động sản
 • Thanh toán phí phát hành token bất động sản
 • Thanh toán phí niêm yết, phân phối cho các nền tảng huy động vốn
 • Thanh toán phí niêm yết token cho sàn
 • Quyền truy cập vào VIP và mạng B2B
 • Phương tiện để tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng chúng tôi
 • Một nền tảng để triển khai hợp đồng thông minh vào kinh doanh

Sử dụng token (Thành viên cá nhân)

 • Thanh toán phí đăng ký, phí thành viên phí dịch vụ nền tảng
 • Ưu tiên tiếp cận phát hành token và các danh mục đầu tư đặc biệt
 • Chi trả phí quản trị, phí giao dịch, phí phân tích dữ liệu
 • Sử dựng trên nền tảng đầu tư trực tuyến
 • Nhận thưởng cho sáng kiến đóng góp cộng đồng
 • Mua ưu đãi các token dự án bất động sản khác
Chỉ những nhà đầu tư được công nhận có thể sử dụng token cho các khoản đầu tư theo giấy phép CMS hiện có của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi mong muốn mở chức năng này cho tất cả các thành viên sau khi được phê duyệt

BDS và sàn giao dịch kết hợp , sẽ mang tính thanh khoản cho bất kỳ tài sản bất động sản hiện có nào trên thế giới bằng cách mã hóa các tài sản bất động sản hiện có và lưu trữ các tokens đó trên sàn giao dịch.

Điều này mang lại lợi ích cho cả chủ sở hữu bất động sản và nhà đầu tư bất động sản.

Chỉ những nhà đầu tư được công nhận có thể sử dụng token cho các khoản đầu tư theo giấy phép CMS hiện có của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi mong muốn mở chức năng này cho tất cả các thành viên sau khi được phê duyệt

BDS và sàn giao dịch kết hợp ,sẽ mang tính thanh khoản cho bất kỳ tài sản bất động sản hiện có nào trên thế giới bằng cách mã hóa các tài sản bất động sản hiện có và lưu trữ các tokens đó trên sàn giao dịch.

Điều này mang lại lợi ích cho cả chủ sở hữu bất động sản và nhà đầu tư bất động sản.

Đối tác của chúng tôi

Lộ trình

Lộ trình này trình bày chi tiết tài trợ của
chúng tôi và mục tiêu phát triển

 • 2017

  Mở rộng nhóm
  Nghiên cứu và phát triển các khái niệm, ứng dụng
  Phát triển công nghệ

 • Q1 2018

  Lập kế hoạch và phát triển quy trình pháp lý, kĩ thuật
  Hoàn chỉnh nhóm tư vấn
  Phát triển whitepaper
  Phát triển đối tác B2B

 • Q2 2018

  Đăng ký dịch vụ mã hóa bất động sản với các nhà phát triển BĐS
  Hoàn thiện các tài liệu tiếp thị và thỏa thuận phát hành
  Khởi động thông tin ITO

 • Q3 2018

  Phát hành private và presales

 • Q4 2018

  Hoàn thành ITO
  Bắt đầu phát triển giao dịch mã hóa bất động sản

 • Q1 2019

  Lập danh sách các dự án mã hóa bất động sản

 • Q2.2019

  Nộp đơn xin phép sàn giao dịch

 • Q3 2019

  Phát triển danh mục đầu tư bất động sản có sẵn để mã hóa và niêm yết trên sàn giao dịch bất động sản

 • Q4 2019

  Hoàn thiện các điều khoản thỏa thuận dịch vụ với các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu và các nhà phát triển thị trường cho sàn giao dịch

 • Q1 2020

  Chính thức phát triển sàn giao dịch mã hóa bất động sản

 • Q2 2020

  Phát triển thêm các ứng dụng token

 • Q3 2020

  Vận hành toàn diện sàn giao dịch và dịch vụ mã hóa chứng khoán bất động sản

 • Q4 2020

  Phát hành giai đoạn 2 ứng dụng mới token

 • 2021

  Mở rộng sàn giao dịch và dịch vụ mã hóa bất động sản ra thị trường toàn cầu

Phân bổ token
Phát hành token51%
Nhóm sáng lập(trong 24 tháng)17%
Tiếp thị, Đối tác, Niêm yết17%
Tư vấn, Cố vấn(trong 24 tháng)10%
Chi phí phát hành token5%
Sử dụng nguồn vốn
Công nghệ và thanh khoản40%
Hoạt động15%
Pháp lý, Cấp phép, Tuân thủ10%
Thưởng khuyến khích giao dịch10%
Marketing, Quan hệ đối tác15%
Đầu tư vào khu nhà ở thu nhập thấp5%
Nghiên cứu phát triển, kinh doanh token5%