Token BDS

510.000.000 BDS sẽ được bán!

Giá mở bán chính thức của token BĐS: 10.000 BDS = 1 ETH.

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Phân bổ Token

Việc phân phối các Token sẽ diễn ra sau khi kết thúc STO. Bạn sẽ có thể rút tiền mua TokenBDS trên một ví Ethereum tương thích ERC-20 được thiết lập trong cài đặt tài khoản.

Phát hành token51%
Nhóm sáng lập(trong 24 tháng)17%
Tiếp thị, Đối tác, Niêm yết17%
Tư vấn, Cố vấn(trong 24 tháng)10%
Chi phí phát hành token5%

Token của team sẽ bị khoá trong 6 tháng và sẽ được trả trong vòng 12 tháng.

Token cho advisors sẽ bị khoá ít nhất 1 tháng.

Chi tiết token BDS

Mã Token

BDS

Mở bán trước

01/11/2018 – 11/11/2018
Số lượng: 46.000.000 BDS

Số lượng bán

11/11/2018 – 21/12/2018

Số lượng: 400.000.000 BDS

Giá

10.000 BDS = 1 ETH

Phương thức thanh toán

ETH

Thời gian nhận token

Sau 1 tuần kết thúc STO

Tổng chiết khấu presale:

Chỉ 10.000.000 BDS sẽ được bán ra trong thời gian STO.

15%

10 ngày đầu. Chiết khấu là 15%

1 ETH = 11.500 BDS

10%

10 ngày tiếp theo. Chiết khấu là 10%

1 ETH = 11.000 BDS

5%

10 ngày cuối. Chiết khấu là 5%

1 ETH = 10.500 BDS

0%

Trong thời gian STO. Chiết khấu là 0%

1 ETH = 10.000 BDS

10 ngày đầu. Chiết khấu là 15%

1 ETH = 11.500 BDS

10 ngày tiếp theo. Chiết khấu là 10%

1 ETH = 11.000 BDS

10 ngày cuối. Chiết khấu là 5%

1 ETH = 10.500 BDS

Trong thời gian STO. Chiết khấu là 0%

1 ETH = 10.000 BDS